Nụ cười Ngoại nhi – Nét đẹp thân thiện | Bệnh viện Trung ương Huế

mod: Dương Trần
photo: Đặng Văn Hưng

fb.com/ditimphoto

Nét đẹp Thân Thiện | Bệnh Viện Trung ương Huế

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *